פרשת "במדבר"


מתגייסים!  "מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא" -  כשבני ישראל היו במדבר, הגברים מגיל 20 התגייסו לצבא. הפרשה שלנו מדברת על 603,550 גברים שכאלו - מספיק ליותר מ60 חטיבות!

שבטי ישראל אז והיום: בני ישראל חנו במדבר לפי שבטים ("בני ישראל לבית אבותם"). היום בישראל יש בעיקר את צאצאי שבטי יהודה, בנימין ולוי. קבוצות שונות בעולם חיות ומאמינות על פי המסורת שלהם שהם צאצאי מנשה וזבולון (הודו), דן (אתיופיה), נפתלי (בוכרה), גד (ניגריה) ואחרים. חלק מהם חוזרים לארץ ומתגיירים.

כל אחד בדרכו: חלוקת בני ישראל לשבטים שיקפה "איש על דגלו" - את השוני שהיה בין הקבוצות השונות בעם היהודי של אז. היום בישראל ובעולם יש "שבטים" יהודיים אחרים שחיים בדרכים שונות, וזה לא פשוט למצוא מכנה משותף בין כולם!

באיזה שבט אתה גר? מפת מדינת ישראל משקפת את אזורי השבטים העתיקים של בני ישראל - מ"הרי יהודה"  ל"מטה זבולון" ל"מעלה אפרים" ל"רמת מנשה" ל"מטה בנימין" ל"גוש דן" ועד ל"הרי נפתלי".

 

פרשת "נשא"


בגידה: הפרשה שלנו מזכירה את נושא ה"סוטה" - "איש איש כי תשטה (תבגוד) אשתו...ושכב איש (אחר) אותה...והאישה ההיא תישא את עוונה (תיענש על הבגידה שלה)".  התורה אוסרת בגידה לכל איש ואישה בעשרת הדברות ("לא תנאף"), אך בעולם ה"מודרני" הבגידה נחשבת ל"עניין אישי".  בפועל הבגידה הורסת משפחות.

ברכת הכוהנים: "כה תברכו את בני ישראל" - ישנה ברכה מיוחדת אותה מברכים הכוהנים את בני ישראל.  במדינת ישראל ברכה זו מועברת על ידי הכוהנים בבית הכנסת כל יום.  בחגים יש ברכה המונית מרגשת בכותל המערבי.

המילים העתיקות ביותר: המילים של ברכת הכוהנים נמצאו על קמע מהמאה השמינית לפני הספירה בירושלים.  אלו הן המילים העתיקות ביותר מהתורה שנמצאו אי פעם: "יברכך ה' וישמרך (יברך וישמור אותך), יאר ה' פניו אליך ויחנך (יאיר את פניך ויתן לך חן), ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום (יפנה אליך ויתן לך שלום)". מילים אלו גם הפכו ל"ברכת הבנים", הנאמרת על ידי הרבה הורים יהודיים לילדיהם בליל שבת - ברכה שבועית של אהבה, עידוד ונשיקות.

 

פרשת "בהעלותך"


מנורה = 7 או 9 נרות? "בהעלתך (כשאתה מדליק)...שבעת הנרות" - בבית המקדש הדליקו מנורה של 7 נרות, ומנורה זו היא סמל מדינת ישראל. בחנוכה מדליקים חנוכייה של 9 נרות זכר לנס שמונת הימים של חנוכה, ועוד "שמש". הרבה תיירים מסתבכים כשקונים חנוכיות בארץ. 

"צבע אדום" של אז: במדבר ובבית המקדש היו "שתי חצוצרות כסף...וכי תבואו מלחמה בארצכם... והריעותם (תקעו) בחצוצרות" - תקעו בחצוצרות אלו להתריע את העם שמלחמה בדרך. היום במדינת ישראל יש "חצוצרות" (אזעקות, צפירות) של צבע אדום למקרה של התקפת טילים.

יתרו המתגייר: יתרו, חותן משה (אביה של ציפורה אשת משה), היה תושב מדין (אזור סעודיה)  - הוא החליט להתגייר ולקשור את גורלו עם גורל העם היהודי, ומשה אומר לו: "והיה כי תלך עמנו...והטבנו לך".  מכאן אנחנו מבינים את מצוות אהבת הגר. במסורת הדרוזית, יתרו קבור ליד קרני חיטים, ממזרח לטבריה.

יהודים מפונקים?  בדרך לארץ ישראל בני ישראל מתלוננים: "מי יאכילנו בשר! זכרנו את הדגה (דגים) אשר אכלנו במצרים!" - קורה גם שעולים חדשים נזכרים ב"דברים הטובים שהיו שם", אך שוכחים מהר את הסיבות שבגללן הגיעו הנה. עם כל הבעיות, אין כמו ישראל, כי כאן אנחנו בבית שלנו.    


פרשת "שלח לך"


המבצע הראשון של המוסד: לקראת הכניסה לארץ ישראל, ה' מצווה את משה לשלוח מרגלים לאסוף מודיעין - "שלח לך אנשים ויתורו (יסתובבו לאסוף אינפורמציה) את ארץ כנען". במלחמת ששת הימים צה"ל כבש את הגולן על בסיס מודיעין מאיש מוסד ישראלי בסוריה, אלי כהן. כהן נתפס ותלו אותו בכיכר בדמשק. היום ממשיך המוסד במבצעים סודיים דומים.

תיירות וענבים: המרגלים חזרו למחנה ישראל במדבר והביאו איתם דוגמאות של פירות הארץ -"אשכול ענבים אחד וישאוהו (לקחו אותו) במוט בשניים (תלוי על מוט בין שני אנשים)".  אשכול ענבים זה הפך לסמל של משרד התיירות של מדינת ישראל. היום מייצרים מענבים ישראלים יינות ברמה בינלאומית.                                                                                        

10 מרגלים המליצו נגד כניסה לארץ: "כי עז (חזק מדי) היושב בארץ, והערים בצורות!", אך שני מרגלים התחילו את האופטימיות הציונית: "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה!" גם מדינת ישראל נוסדה על ידי קומץ קטן של יהודים משוגעים אופטימיים, למרות שרוב העם היהודי היה פסימי. התוצאות הברורות מלמדות אותנו שעור באופטימיות.

מצוות ציצית: "ועשו להם ציצית על כנפי (פינות) בגדיהם לדורותם (לדורות)...וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'". מאז יהודים לובשים ציצית כל יום וטלית בתפילה, בחיי יום-יום וגם במצבים קשים.  יש הלובשים ציציות בגלוי ויש שמצניעים אותן בפנים. אפשר לקנות ציצית ב25 ₪ ויש טליתות בהזמנה מיוחדת ב2000 ₪.    

 

פרשת "קרח"


מחלוקות: "ויקח קרח...אנשים...ויקהלו על משה (קמו נגד משה)...ויאמרו...כולם קדושים...ומדוע תתנשאו על קהל ה'! (מי נתן לכם את הזכות להנהיג ולקבוע!)" - מכאן אנחנו לומדים על המחלוקות בין היהודים. יש מחלוקות כמו זו של קרח שהן למטרות אנוכיות - הן נקראות מחלוקות שלא לשם שמים.  במדינת ישראל יש עימות תמידי בין כנופיות שונות של הפשע המאורגן, שלפעמים מביא לפגיעה בחפים מפשע.

יש גם מחלוקות לשם שמים: יש חילוקי דעות בהם הכוונות של כולם טובות. לדוגמא, יש יהודים שמחכים שעה בין בשר לחלב, אחרים מחכים 3 שעות ואחרים מחכים 6 שעות - אך מכבדים ומעריכים אחד את השני. 

רעידת אדמה! בסוף קרח וה"כנופיה" שלו נבלעים לתוך רעידת אדמה של ה': "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם...ותכס עליהם הארץ".  ישראל נמצאת באזור שמועד לרעידות אדמה. רעידות אדמה פקדו את צפת  ב1837 ואת ירושלים ב1927.  כעת מדינת ישראל מתכוננת לרעידת אדמה גדולה שבטוח תבוא - אבל מתי?... 

גיהינום: ומה קרה לקרח וה"כנופיה" שלו באדמה? "וירדו חיים שאולה" - ירדו חיים למקום שקוראים לו שאול, אחד מהשמות לגיהינום. היהדות מאמינה בהמשך הנשמה לאחר המוות, ומאמינה שכל נשמה אחראית למעשיה. יהודי מאמין לא יגיד "אעשה מה שאני רוצה" ואין השלכות. לגבי מהו טבעם של החיים אחר המוות - אף אחד עוד לא חזר משם עם פרטים...למרות הניסיונות להמחיש זאת בדרכים שונות.

 

פרשת "חקת"


מצוות בלי הגיון? "זאת חוקת התורה" - יש מצוות שאין להן הסבר הגיוני והן נקראות "חוק". לדוגמא, מצוות הכשרות אינן מבוססות על הגיון אנושי. בכל זאת, אותם "חוקים" הפכו לסימני היהדות בכל מקום.  היום יהודי שמטייל בעולם יכול למצוא אוכל כשר ובאותה הזדמנות גם לפגוש "אחים שלו" שיעזרו לו ויארחו אותו.

פרה אדומה: ה"חוק" הכי מפורסם הוא "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" - צריך פרה "מושלמת" עם שיער אדום בלבד (שערה אחת אחרת פוסלת!) כדי לערוך טקס נגד טומאת המת. יש הסוברים שללא טקס פרה אדומה אי אפשר יהיה לבנות את בית המקדש ולכן יש חיפוש מתמיד אחרי פרה כזו היום! 2002 נולדה פרה אדומה בישראל ונמצאה "לא מושלמת".                                                                                  

שבויי מלחמה: "וישמע הכנעני כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי" - בדרך לארץ ישראל בני ישראל הותקפו ממזרח לעזה על ידי הכנענים, והכנענים לקחו שבויים.  לצערנו גם היום אויבנו לוקחים מאתנו שבויים. גלעד שליט נחטף גם הוא מאותו אזור.

אין מעבר ליהודים: בכניסה לישראל, בני ישראל ביקשו לעבור דרך ארצות שכנות אך נענו בסירוב. הם ביקשו מהאמורים (באזור ירדן של היום): "אעברה בארצך...עד אשר נעבור גבולך ולא נתן סיחון (מלך האמורים) עבור בגבולו".  גם שורדי השואה שניסו להגיע לישראל מצאו שמדינות העולם אסרו על הגעתם לארץ. יהודים אלו שנקראו "מעפילים" נאלצו להגיע לארץ בחשאי.  

 

פרשת "בלק"


בלעם: נביא לא יהודי בשם בלעם התבקש לקלל את עם ישראל כי פחדו מעוצמתו: "ארה (תקלל) לי את העם הזה כי עצום הוא ממני". לצערנו גם היום אנשי דת כמו האייתולה חאמייני באיראן מקללים אותנו בשם הדת שלהם. שמו של בלעם נמצא על קיר מהמאה ה8 לפני הספירה בדיר-אללה בירדן (מול בית שאן).

האתון (נקבה של חמור) המדברת: בדרך לקלל את בני ישראל, בלעם מתחיל להרביץ לאתון שלו עם מקל והאתון מגיבה: "מה עשיתי לך כי היכיתני (הכית אותי)?!? ".  מכאן אנחנו מבינים עד כמה חמור האיסור ביהדות של צער בעלי חיים. כיום יש בישראל מקלט בנתניה לחמורים שעברו התעללות.

תפילת הבוקר: בסוף נאלץ בלעם לברך את בני ישראל והוא צפה על המחנה שלהם ואמר: "מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך (הבתים שלך) ישראל" -  כמה טוב וצנוע העם הזה. מילים אלו מופיעות בסידור התפילה בתחילת תפילת שחרית של הבוקר. הרבה ילדים בגן שרים אותם בתחילת היום. "אוהל יעקב" הפך לכינוי לעם היהודי.

בר כוכבא:  בלעם גם אומר "דרך כוכב מיעקב" - יבוא יום שיקום "כוכב" (משיח) שיציל את העם היהודי.  בשנת 132 שמעון בר כוזיבא הנהיג מרד נגד האימפריה הרומית. ההצלחות הראשונות שלו שכנעו את היהודים שהוא המשיח, ולכן קראו לו בר כוכבא - הכוכב שייצא מיעקב.  בר כוכבא היה ה"רמטכ"ל" האחרון של צבא יהודית עד יעקב דורי ב1948.

 

פרשת "פינחס"


יריחו: בני ישראל הגיעו ליריחו בבקעת הירדן לקראת כניסתם לארץ. אז קראו למקום "ירדן יריחו", ובני ישראל כבשו את המקום לאחר שהופלו כל חומות העיר על ידי אלוקים.  ה"הרס" הגדול הזה הפך לשמו של הטיל הגרעיני הישראלי - "טיל יריחו".

זכויות נשים:  החוק קבע שירושה עוברת לבנים ולא בנות. עד שקמו בנות צלפחד משבט מנשה ואמרו "תנו [גם] לנו אחוזה!".  כשמשה שאל את ה' מה לעשות, התשובה הייתה "כן בנות צלפחד דוברות... והעברת את נחלת אביהן להן". מאז זכויות הנשים התקדמו עוד יותר ביהדות. היום יש מדרשות לנשים, מהן יוצאות תלמידות חכמים שפוסקות הלכה כמו רבנים. 

השם הפופולארי ביותר לתינוקות בישראל הוא נועה, אחד משמות בנות צלפחד. נשים מפורסמות בשם נועה: השחקנית והדוגמנית נועה תשבי, הזמרת אחינועם ניני - משתמשת בשם 'נעה', נועה בן ארצי - נכדתו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.

יום חופש לנשים: הפרשה שלנו מדברת על חגיגת ראש חודש, בתחילת כל חודש עברי: "ובראשי חדשיכם תקריבו (קורבנות בבית המקדש)...חודש בחודשו לחודשי השנה". קיים מנהג עתיק של נשים יהודיות להימנע ממלאכה כל ראש חודש. למה? יש אומרים כתמורה על כך שלא השתתפו בחטא העגל, ויש אומרים שזו מעין חגיגה לרגל מחזור הירח המתחדש כמו החידוש המחזורי של גוף האישה.

 

פרשת "מטות"


מילה זו מילה: "איש כי ידר נדר...לא יחל דברו (לא יפר דברו) - ככל היוצא מפיו יעשה" - התורה מלמדת אותנו שהמילה של בן אדם היא קדושה - בלי אמון במילה של אדם החברה לא מתפקדת.  לצערנו, היום נתקלים בהרבה אנשים שמשקרים באופן תדיר, וזה הפך לנורמה חברתית.  אם אתה מוכר מכונית משומשת או אתה פוליטיקאי שמבטיח הבטחות לפני בחירות - האם המילה שלך היא מילה? 

הכשרת כלים: לאחר הניצחון במלחמה נגד המדיינים, אי אפשר היה להשתמש בכלי הבישול שלהם בלי להכשירם - "את [הכלים מ] נחושת ... ברזל... ועופרת...תעבירו באש וטהר" - חייבים להעביר אותם בחום גבוה לפני שיהיו "כשרים". במסיבת חנוכה בבית הלבן של ג'ורג' בוש, המטבח עובר הכשרה לפני שאוכלים מהכלים

מי הולך לצבא? בכניסה לארץ ישראל שבטי גד, מנשה וראובן מצאו שטחים פוריים בעבר הירדן המזרחי, והציעו למשה שהם יישארו שם ולא יכנסו לארץ ישראל עם שאר השבטים. משה ענה להם בחריפות: "האחיכם יבוא למלחמה ואתם תשבו פה?!" - גם במדינת ישראל היום יש ויכוח חריף - האם יש "שבטים", כמו החרדים, שפטורים מהשתתפות בהגנה על המדינה?

יישוב קטן בנגב עם היסטוריה: הפרשה מזכירה לנו את מבצע הריגול בו "סוכני ריגול" מבני ישראל נכנסו לארץ כדי לאסוף מידע לקראת כניסת בני ישראל לארץ. מבצע זה יצא "בשלחי אותם מקדש ברנע" - מקום זה היווה את נקודת היציאה ל"מבצע הראשון של המוסד".  היום קדש ברנע הוא יישוב קטן בנגב ליד גבול מצרים, בו קיים יקב יין "בוטיק".

 

פרשת "מסעי"


מסעות ישראל: בתיאור תחנות העצירה של בני ישראל בדרכם לארץ ישראל מוזכר שהם הגיעו ל"רפידים, ולא היה שם מים לעם לשתות". עד שישראל מסרה את סיני למצרים בשנת 1980, היה בסיס חיל אויר בשם רפידים, על שם המקום רפידים בתורה.

הידעתם מאיפה השוקו? עוד תחנת עצירה במדבר הייתה יטבתה:"ויסעו בני ישראל ... מיטבתה".  בשנת 1951 הגרעין המרוקאי של הנח"ל הקימו מאחז בשם יטבתה בערבה. המאחז הפך לקיבוץ המפורסם ממנו בא השוקו והפונדק בדרך לאילת.

מותו של אהרן: "ויעל אהרן הכהן אל הר ההר וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים".  אהרן, אחיו של משה רבנו ומייסד הכהונה (הכוהנים) נקבר ב"הר ההר". במאה ה-14 המוסלמים בנו מסגד על מקום קבורתו (לא בטוח המקום האמיתי) : "ג'בל חארון" (הר אהרן) אשר ממוקם מעל הערבה, בירדן וצופה על יטבתה.

לא תאמינו לאן הגענו! הפרשה שלנו מפרטת את הגבולות של ארץ ישראל - "וזה יהיה לכם גבול צפון...לבא (לכניסה של) חמת".  חמת היא עיר גדולה באמצע סוריה, מצפון ללבנון. במאה ה-8 לפני הספירה האשורים כבשו את ישראל, שלחו הרבה יהודים לחמת והביאו הרבה בני חמת לגור בארץ. אז כמה סורים בחמת היום הם מצאצאי ישראל?