logo

גוף ההכנה לגיור הגדול בישראל

public_icon

הצעד הראשון שלך
בדרך לגיור ממלכתי בישראל

נתיב אזרחי הנו קורס הכנה לקראת גיור, הנערך בכיתות לימוד בכל רחבי הארץ מנהריה ועד אילת, הלימודים מתקיימים בשעות נוחות ובשפות לימוד מותאמות. הלימודים במסגרת נתיב מסובסדים וניתנים ללא תשלום.

mid_line
military_icon

  מסלול הגיור הצבאי מיועד לחיילי וחיילות צה”ל
ומתנדבי השירות הלאומי

נתיב צבאי מורכב משלושה שלבים מרכזיים המתקיימים בזמן השירות. נתיב בסיסי- קורס בזהות יהודית ישראלית לחיילים עולים ובני עולים בשירות סדיר. מסיימי הקורס המעוניינים להתגייר יוכלו להמשיך לשני סמינרי גיור יעודיים.

הליך הגיור

הליך הגיור הממלכתי בישראל מורכב משלושה שלבים:

רישום לקורס הכנה לגיור, לימוד העשרה ביהדות ועמידה בפני בית דין לגיור.

הגיור במסגרת שלנו מוסמך ומוכר על ידי הרבנות הראשית לישראל וכלל קהילות ישראל בארץ ובעולם.

להמשך תהליך וקבלת מידע נוסף אנא מלאו פרטיכם ואנו נשמח לחזור אליכם

התכנית מיועדת לאזרחי ישראל ולתושבי קבע

right
left
medina-logo
jensis-logo
fidf-logo